Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY, ÚNANOV
od 7.8. do 14.8.2022 - 32. týden

neděle 7.8. 19. neděle v mezidobí
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Vladimíra Drozda, manželku, syna, snachu a duše v očistci
Únanov 08:00 Za Františka, Marii a Václava Krejčovy, vnuka, zemřelé příbuzné
pondělí 8.8. památka sv. Dominika, kněze
Hluboké Mašůvky 08:00 Na vlastní úmysl
úterý 9.8. svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Dnes mše sv. není
středa 10.8. svátek sv. Vavřince, mučedníka
Hluboké Mašůvky 18:00 Na vlastní úmysl
čtvrtek 11.8. památka sv. Kláry, panny
Únanov 18:00 Za Jana Pekárka, sourozence, dvoje rodiče a zemřelé příbuzné
pátek 12.8. sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
Hluboké Mašůvky 18:00 Za farníky
sobota 13.8. sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie
Hluboké Mašůvky 13:00 Svatba Hana Toulová a Lukáš Caha (Brno)
neděle 14.8. 20. neděle v mezidobí
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Marii Přichystalovou, manžela, syna, dvoje rodiče.
Za Josefa Heimlicha, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu
Únanov 08:00 Za farníky

Duchovní správa děkuje všem, kdo se podíleli na přípravě poutě první soboty.