Nadcházející pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY, ÚNANOV
od 21.7. do 28.7.2024 - 30. týden

neděle 21.7. 16. neděle v mezidobí
Hluboké Mašůvky 09:30 Za tatínka Václava Kamaráda, který zemřel před 45 lety, jeho manželku, syna Václava, Josefa a dceru Anežku, živou a zemřelou rodinu
Únanov 08:00 Za Vladimíra Vejlupka, rodiče a zemřelé příbuzné
pondělí 22.7. svátek sv. Marie Magdalény
Hluboké Mašůvky 08:00 Za farníky
úterý 23.7. svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Dnes mše sv. není
středa 24.7. sv. Šarbela Machlúfa, kněze
Hluboké Mašůvky 18:00 Za živé a zemřelé členky živého růžence
čtvrtek 25.7. svátek sv. Jakuba, apoštola
Únanov 18:00 Za Annu Grossovu, manžela a dvoje rodiče
pátek 26.7. památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Hluboké Mašůvky 18:00 Za Boží požehnání pro děti, jejich rodinu a křest pravnučky
sobota 27.7. památka sv. Gorazda a druhů
Dnes mše sv. není
neděle 28.7. 17. neděle v mezidobí
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Evžena Ternényho a rodiče
Únanov 08:00 Za Marii Vítkovou, manžela, bratra, vnuka a dvoje zemřelé příbuzné