Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚNANOV
od 16.4. do 23.4.2023 - 16. týden

neděle 16.4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Únanov 08:00 Na úmysl dárce
pondělí 17.4. pondělí 2. velikonočního týdne
Únanov 18:00 Za rodiče Havelkovy, syna, zetě a duše v očistci
úterý 18.4. úterý 2. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
středa 19.4. středa 2. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
čtvrtek 20.4. čtvrtek 2. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
pátek 21.4. sv. Anselma, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
sobota 22.4. sobota 2. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
neděle 23.4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Únanov 08:00 Za Jana Jordána, dvoje rodiče a zemřelé příbuzné

Příští neděli se budou vybírat postní pokladničky pro Charitu.