Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚNANOV, HLUBOKÉ MAŠŮVKY
od 26.6. do 3.7.2022 - 26. týden

neděle 26.6. 13. neděle v mezidobí
Únanov 08:00 Na úmysl dárce
pondělí 27.6. sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
Únanov 18:00 Za Josefa Svobodu, manželku, syna, zetě, zemřelé příbuzné a duše v očistci
úterý 28.6. památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 29.6. slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze
Dnes mše sv. není
čtvrtek 30.6. svatých prvomučedníků římských
Únanov 18:00 Za Emilii a Františka Stanislavovy a dvoje rodiče
pátek 1.7. pátek 13. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Dnes mše sv. není
sobota 2.7. První sobota
Hluboké Mašůvky 15:00 Německá mše svatá
18:00 Modlitba sv. růžence
18:30 Poutní mše svatá, celebruje pan prelát Mons. Václav Slouk
neděle 3.7. HLAVNÍ POUŤ - NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
Hluboké Mašůvky 06:00 Za farníky a poutníky
07:30 Za všechny živé a zemřelé kněze, kteří zde sloužili a slouží farníkům a poutníkům
09:00 Za rodinu Fouskovu a Bořilovu
10:30 Za rodinu Vocilkovu, Hysovu, Andreovu
12:00 Varhaní koncert chrámového sboru sv. Kříže, varhany Alena Paulenková, řídí Jarmila Ludvíková
13:00 Křížová cesta na Kalvárii
14:00 Svátostné požehnání, Te Deum, rozloučení s poutníky

Mše svatá v neděli 3.7. nebude v kostele, přijeďte do Hlubokých Mašůvek na některou ze mších svatých.

Návštěva nemocných bude v pátek 8.7. !

V pondělí 4.7. v 18h bude mše svatá ze svátku sv. Prokopa.

V úterý 5.7. v 8h bude mše svatá ze slavnosti sv. Cyrila a sv. Metoděje.