Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚNANOV
od 16.1. do 23.1.2022 - 03. týden

neděle 16.1. 2. neděle v mezidobí
Únanov 08:00 Za farníky
pondělí 17.1. památka sv. Antonína, opata
Únanov 16:00 Mše svatá pro děti: Na vlastní úmysl
úterý 18.1. památka Panny Marie, Matka jednoty křesťanů
Dnes mše sv. není
středa 19.1. středa 2. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 20.1. sv. Fabiána, papeže a mučedníka
Únanov 16:00 Za živou a zemřelou rodinu Klempovu
pátek 21.1. památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
sobota 22.1. sv. Vincence, jáhna a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 23.1. 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
Únanov 08:00 Na úmysl dárce