Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY, ÚNANOV
od 24.4. do 1.5.2022 - 17. týden

neděle 24.4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Hluboké Mašůvky 09:30 Za farníky
Únanov 08:00 Za Jana Jordána, dvoje rodiče a zemřelé příbuzné 
pondělí 25.4. svátek sv. Marka, evangelisty
Únanov 18:00 Mše svatá pro děti: Za rodiče Havelkovy, syna, zetě a duše v očistci.
úterý 26.4. úterý 2. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
středa 27.4. středa 2. velikonočního týdne
Hluboké Mašůvky 18:00 Na vlastní úmysl
čtvrtek 28.4. sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
Únanov 14:00 Pohřební mše svatá: Za + Miladu Plotznerovou
pátek 29.4. svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Hluboké Mašůvky 18:00 Za farníky
sobota 30.4. sv. Zikmunda, mučedníka
Dnes mše sv. není
neděle 1.5. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Hluboké Mašůvky 09:30 Za hasiče
Únanov 08:00 Za rodiče Klempovy, dceru Marii, patera Františka Klempu a duše v očistci
18:00 Májová pobožnost v kostele

V pondělí 25.4. v 17h bude příprava na první sv. přijímání.