Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚNANOV
od 24.10. do 31.10.2021 - 43. týden

neděle 24.10. 30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
Únanov 08:00 Za Marii a Antonína Švejcarovy a dvoje rodiče
pondělí 25.10. pondělí 30. týdne v mezidobí
Únanov 18:00 Mše svatá pro děti: Za Jana Slouka, dvoje rodiče, sestru, zemřelé příbuzné a duše v očistci
úterý 26.10. úterý 30. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 27.10. středa 30. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 28.10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Únanov 18:00 Za Annu a Josefa Ludvíkovi a dvoje rodiče
pátek 29.10. památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
sobota 30.10. sobota 30. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 31.10. 31. neděle v mezidobí
Plaveč 08:00 Za mládež
Únanov 09:30 Za Julii Salátovou, manžela a dvoje rodiče

Neděle 24.10. v 15 h pouť děkanství ke sv. Josefovi. Bude pobožnost v kostele sv. Josefa v Jevišovicích s přednáškou P. Petra Tavela OP o významu otcovství.