Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY, ÚNANOV
od 14.1. do 21.1.2024 - 03. týden

neděle 14.1. 2. neděle v mezidobí
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Růženu Kamarádovou, manžela, dceru a živou a zemřelou přízeň
Únanov 08:00 Za Františka Vyskočila, syna, rodiče a zemřelé příbuzné
pondělí 15.1. pondělí 2. týdne v mezidobí
Únanov 17:00 Mše svatá pro děti: Na vlastní úmysl
úterý 16.1. úterý 2. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 17.1. památka sv. Antonína, opata
Dnes mše sv. není
čtvrtek 18.1. památka Panny Marie, Matka jednoty křesťanů
Dnes mše sv. není
pátek 19.1. pátek 2. týdne v mezidobí
Hluboké Mašůvky 17:00 Za farníky
sobota 20.1. sv. Fabiána, papeže a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 21.1. 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Marii Slonkovu, manžela, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
Únanov 08:00 Za farníky