Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY, ÚNANOV
od 15.10. do 22.10.2023 - 42. týden

neděle 15.10. 28. neděle v mezidobí
Hluboké Mašůvky 08:00 Za mládež a farníky
Únanov 08:00 Prelát msgre. Karel Simandl: Za mládež
pondělí 16.10. sv. Hedviky, řeholnice
Únanov 18:00 Mše svatá pro děti: Za Karla Málka, manželku, dvě dcery a dvoje rodiče
úterý 17.10. památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 18.10. svátek sv. Lukáše, evangelisty
Hluboké Mašůvky 18:00 Na vlastní úmysl
čtvrtek 19.10. sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
Únanov 18:00 Za Julii Salátovou, manželku a dvoje rodiče
pátek 20.10. pátek 28. týdne v mezidobí
Hluboké Mašůvky 18:00 Za farníky
sobota 21.10. bl. Karla Rakouského, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 22.10. 29. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Viléma Louštila, manželku, dvě dcery, syna a duše v očistci
Únanov 08:00 Za Marii a Antonína Švejcarovi a dvoje rodiče