Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY, ÚNANOV
od 31.3. do 7.4.2024 - 14. týden

neděle 31.3. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Jarmilu Drozdovou, manžela, syna, snachu a celou živou a zemřelou rodinu
Únanov 08:00 Za farníky
pondělí 1.4. PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Hluboké Mašůvky 09:30 Na vlastní úmysl
Únanov 08:00 Za Annu Tomáškovu, dvoje rodiče a zemřelé příbuzné
úterý 2.4. ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Dnes mše sv. není
středa 3.4. STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Dnes mše sv. není
čtvrtek 4.4. ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Únanov 18:00 Za Albínu Bulínovou, manžela, děti a zemřelé příbuzné
pátek 5.4. PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Hluboké Mašůvky 18:00 Na vlastní úmysl
sobota 6.4. První sobota
Hluboké Mašůvky 15:00 Německá mše svatá
18:00 Poutní mše svatá, celebruje R.D. Tomáš Zámečník
neděle 7.4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Hluboké Mašůvky 09:30 Za farníky
Únanov 08:00 Za Pavla Vybírala, otce a zemřelé příbuzné

Na Boží hod bude po mši svaté žehnání pokrmů.

V neděli 7.4. se bude při mši svaté udělovat pomazání nemocných.