Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY, ÚNANOV
od 8.10. do 15.10.2023 - 41. týden

neděle 8.10. 27. neděle v mezidobí
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Boženu Kuchaříkovou, rodiče a sourozence
Únanov 08:00 Za rodinu Pekárkovu a Jordánovu
pondělí 9.10. sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků
Únanov 18:00 Mše svatá pro děti: Za Josefa Dorňáka, rodinu Sosnovu, Dlouhou a Moniku
úterý 10.10. úterý 27. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 11.10. sv. Jana XXIII., papeže
Hluboké Mašůvky 18:00 Za zemřelého Lukáše Jindru a jeho živou rodinu 
čtvrtek 12.10. sv. Radima, biskupa
Únanov 18:00 Za zemřelou rodinu Markovu, a duše v očistci a za poděkování
pátek 13.10. pátek 27. týdne v mezidobí
Hluboké Mašůvky 08:00 Za farníky
sobota 14.10. sv. Kalista I., papeže a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 15.10. 28. neděle v mezidobí
Hluboké Mašůvky 08:00 Za mládež a farníky
Únanov 08:00 Prelát msgre. Karel Simandl: Za mládež

Duchovní správa děkuje všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu pouti první soboty.