Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY, ÚNANOV
od 21.5. do 28.5.2023 - 21. týden

neděle 21.5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Stanislava Kamaráda, manželku, dceru a duše v očistci
17:00 Májová pobožnost
Únanov 08:00 Za Antonii Dlouhou, manžela, syna, snachu, dva zetě, Moniku
18:00 Májová pobožnost
pondělí 22.5. sv. Rity z Cascie, řeholnice
Únanov 18:00 Mše svatá pro děti: Za Antonína Brychtu, manželku, rodiče, sourozence a duše v očístci
úterý 23.5. úterý 7. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
středa 24.5. připomínka den modliteb za církev v Číně
Hluboké Mašůvky 18:00 Na vlastní úmysl
čtvrtek 25.5. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
Únanov 18:00 Za Josefa Benáčka, manželku, rodiče a rodinu Kozlíčkovu
pátek 26.5. památka sv. Filipa Neriho, kněze
Hluboké Mašůvky 18:00 Za rodinu Luklovu a duše v očistci
sobota 27.5. sv. Augustina z Canterbury, biskupa
Dnes mše sv. není
neděle 28.5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Hluboké Mašůvky 09:30 Za všechny pokřtěné a biřmované
Únanov 08:00 Za farníky

Hluboké Mašůvky: Středa - od 9h pouť dětí z Moravských Budějovic

                               Pátek - svatba ve 14h: Jiří Charvát a Mária Bederková, oba z Prahy