Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚNANOV
od 21.11. do 28.11.2021 - 47. týden

neděle 21.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Únanov 08:00 Za Huberta Richtra, manželku, syna, dceru, zetě, zemřelé příbuzné a duše v očistci
pondělí 22.11. památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Únanov 16:00 Mše svatá pro děti: Za Petra Dočekala, manželku, syna, dceru, zetě, dvoje rodiče a duše v očistci
úterý 23.11. sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 24.11. památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
čtvrtek 25.11. sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Únanov 16:00 Za Cecílii Svobodovu, rodiče, sourozence a zemřelé příbuzné
pátek 26.11. pátek 34. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 27.11. sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 28.11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Únanov 08:00 Za Anežku Brychtovu, manžela, zemřelé příbuzné a duše v očistci