Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY, ÚNANOV
od 24.9. do 1.10.2023 - 39. týden

neděle 24.9. 25. neděle v mezidobí
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Václava Kamaráda, manželku, syna, dceru a zetě a živou a zemřelou rodinu
Únanov 08:00 Za Anežku a Josefa Přibylovi, žijící rodinu a duše v očistci
pondělí 25.9. pondělí 25. týdne v mezidobí
Únanov 18:00 Mše sv. pro děti: Za Růženu Svobodovu, manžela, syna a zemřelé příbuzné
úterý 26.9. sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
Dnes mše sv. není
středa 27.9. památka sv. Vincence z Pauly, kněze
Hluboké Mašůvky 18:00 Za farníky
čtvrtek 28.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
Únanov 08:00 Za poděkování na úmysl dárce
09:00 Sv. křest Adam Homola
pátek 29.9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Hluboké Mašůvky 18:00 Za novomanžele Pavla a Lucii
sobota 30.9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
neděle 1.10. 26. neděle v mezidobí
Hluboké Mašůvky 09:30 Za farníky
Únanov 08:00 Za Anežku a Františka Weissovi, dceru, vnuka, zetě, zemřelé příbuzné

Ve středu bude večerní mše svatá ze slavnosti sv. Václava.