Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY, ÚNANOV
od 15.5. do 22.5.2022 - 20. týden

neděle 15.5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Hluboké Mašůvky 09:30 Za farníky
17:00 Májová pobožnost
Únanov 08:00 Za Josefa Benáčka, manželku, rodiče a rodinu Kozlíčkovu
18:00 Májová pobožnost
pondělí 16.5. svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Únanov 18:00 Mše svatá pro děti: Za Marii Šalamounovu, manžela, rodinu Rojíkovu a duše v očistci
úterý 17.5. úterý 5. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
středa 18.5. sv. Jana I., papeže a mučedníka
Hluboké Mašůvky 18:00 Za nemocnou osobu
čtvrtek 19.5. čtvrtek 5. velikonočního týdne
Únanov 18:00 Na úmysl dárce
pátek 20.5. památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Hluboké Mašůvky 18:00 Za farníky
sobota 21.5. svátek Výročí posvěcení katedrály
Dnes mše sv. není
neděle 22.5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Jiřinu a Václava Kamarádovy, dvoje rodiče a duše v očistci
17:00 Májová pobožnost
Únanov 08:00 Za farníky
18:00 Májová pobožnost

Únanov: V neděli 15.5. v 18h bude májová pobožnost u sochy sv. Jana Nepomuckého.