Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚNANOV
od 14.5. do 21.5.2023 - 20. týden

neděle 14.5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Únanov 08:00 Za Marii Vystrčilovou, manžela, dceru, syna a zemřelé příbuzné
18:00 Májová pobožnost
pondělí 15.5. pondělí 6. velikonočního týdne
Únanov 18:00 Mše svatá pro děti: Za Marii Šalamounovu, manželku, rodinu Rojíkovu, Marii Dočekalovu, zemřelé příbuzné
úterý 16.5. svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 17.5. středa 6. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
čtvrtek 18.5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Únanov 18:00 Na úmysl dárce
pátek 19.5. pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
Dnes mše sv. není
sobota 20.5. památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Dnes mše sv. není
neděle 21.5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Únanov 08:00 Za Antonii Dlouhou, manžela, syna, snachu, dva zetě, Moniku
18:00 Májová pobožnost