Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY, ÚNANOV
od 3.7. do 10.7.2022 - 27. týden

neděle 3.7. HLAVNÍ POUŤ - NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
Hluboké Mašůvky 06:00 Za farníky a poutníky
07:30 Za všechny živé a zemřelé kněze, kteří zde sloužili a slouží farníkům a poutníkům
09:00 Za rodinu Fouskovu a Bořilovu
10:30 Za rodinu Vocilkovu, Hysovu, Andreovu
12:00 Varhaní koncert chrámového sboru sv. Kříže, varhany Alena Paulenková, řídí Jarmila Ludvíková
13:00 Křížová cesta na Kalvárii
14:00 Svátostné požehnání, Te Deum, rozloučení s poutníky
pondělí 4.7. SV. PROKOP - PATROCINIUM
Únanov 18:00 Za Antonína Vávry, dvoje rodiče a zemřelé příbuzné
úterý 5.7. SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY
Hluboké Mašůvky 09:30 Za farníky
Únanov 08:00 Na vlastní úmysl
středa 6.7. sv. Marie Goretti, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
čtvrtek 7.7. čtvrtek 14. týdne v mezidobí
Únanov 18:00 Za rodiče Pelechovy, syna, rodiče Matějkovy, za Františka Mrkvičky a Karla Padrty
pátek 8.7. pátek 14. týdne v mezidobí
Hluboké Mašůvky 18:00 Za Dominika a Zuzanu
sobota 9.7. sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 10.7. 15. neděle v mezidobí
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Anežku Dočekalovu, Františka Dočekala, manželku, dvoje rodiče a za Marii Kamarádovu
Únanov 08:00 Za farníky

Mše sv. ve středu nebude.

Únanov: V pátek 8.7. budou návštěvy nemocných.