Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚNANOV
od 30.4. do 7.5.2023 - 18. týden

neděle 30.4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (neděle Dobrého pastýře)
Únanov 08:00 Za Zdeňku a Cyrila Šimáka, dvoje rodiče a zemřelé příbuzné
14:00 Modlitba za úrodu
pondělí 1.5. sv. Josefa dělníka
Únanov 18:00 Mše svatá pro děti: Za Josefa Dlouhého, manželku, dva zetě, snachu a Moniku
úterý 2.5. památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
středa 3.5. svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Dnes mše sv. není
čtvrtek 4.5. čtvrtek 4. velikonočního týdne
Únanov 18:00 Za Fukačovy a Bartkovy
pátek 5.5. pátek 4. velikonočního týdne (1. pátek v měsíci)
Dnes mše sv. není
sobota 6.5. památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Dnes mše sv. není
neděle 7.5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Únanov 08:00 Za rodiče Klempovy, dceru Marii, R.D. Františka Klempy a duše v očistci
18:00 Májová pobožnost

V pátek 5.5. budou pravidelné návštěvy nemocných.

V sobotu 6.5. v 15h a 18h bude pouť první soboty v Hlubokých Mašůvkách. Otec Gerhard bude slavit 60 let kněžství. Večerní mše sv. R.D. Jiří Švanda.

Májová pobožnost v neděli 7.5. v 18h v kostele.