Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY, ÚNANOV
od 28.4. do 5.5.2024 - 18. týden

neděle 28.4. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Zdenku Doležalovou k nedožitým osmdesátým narozeninám
Únanov 08:00 Za Zdeňku a Cyrila Šimáka, dvoje rodiče a zemřelé příbuzné
pondělí 29.4. svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Únanov 18:00 Mše svatá pro děti: Za Fukačovi a Bartkovi
úterý 30.4. sv. Zikmunda, mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 1.5. sv. Josefa dělníka
Hluboké Mašůvky 18:00 Na poděkování za 55 let společného života
čtvrtek 2.5. památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Únanov 18:00 Za Josefa Dlouhého, manželku, dva zetě, snachu a Moniku
pátek 3.5. svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Hluboké Mašůvky 18:00 Za farníky
sobota 4.5. První sobota
Hluboké Mašůvky 15:00 Německá mše svatá
18:00 Poutní mše svatá
neděle 5.5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Hluboké Mašůvky 09:30 Hasičská pouť: Za hasiče
Únanov 08:00 Za rodiče Klempovi, dceru Marii, R.D. Františka Klempy a duše v očistci

Únanov: V pátek budou návštěvy nemocných.