Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚNANOV
od 28.11. do 5.12.2021 - 48. týden

neděle 28.11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Únanov 08:00 Za Anežku Brychtovu, manžela, zemřelé příbuzné a duše v očistci
pondělí 29.11. pondělí 1. adventního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 30.11. svátek sv. Ondřeje, apoštola
Dnes mše sv. není
středa 1.12. sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Dnes mše sv. není
čtvrtek 2.12. čtvrtek 1. adventního týdne
Únanov 16:00 Za Marii Pokornou, manžela a děti
pátek 3.12. památka sv. Františka Xaverského
Dnes mše sv. není
sobota 4.12. sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
Únanov 07:00 Rorátní mše svatá: Na dobrý úmysl
neděle 5.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Únanov 08:00 Za Marii a Františka Krejčovy, vnuka Václava a za Marii Urbánkovou

V pátek 3.12. bude pravidelná návštěva nemocných.

V sobotu 4.12. bude v Hluboký Mašůvkách pravidelná pouť první soboty. Mši svatou bude sloužit R.D. Jaroslav Rašovský, farář z Brna - Lískovce.