Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY, ÚNANOV
od 24.12. do 31.12.2023 - 52. týden

neděle 24.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ, Štědrý den
Hluboké Mašůvky 00:00 Za farníky a poutníky
Únanov 08:00 Za Janu a Josefa Vašinovy, rodiče Grossovy a Vlasákovy
21:30 Za farníky
pondělí 25.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Hluboké Mašůvky 09:30 Za farníky a poutníky
Únanov 08:00 ( volná intence )
úterý 26.12. svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Jana Přichystala, manželku, syna a živou a zemřelou rodinu
14:00 Setkání u betléma
Únanov 08:00 ( volná intence )
středa 27.12. svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Dnes mše sv. není
čtvrtek 28.12. svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Dnes mše sv. není
pátek 29.12. sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
sobota 30.12. nezávazná památka sobota oktávu Narození Páně
Únanov 12:00 Pohřební mše svatá: Za + Marii Sloukovou
neděle 31.12. svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Terezii Drozdovou, rodiče, sestru, bratra, tři švagry a celou živou a zemřelou rodinu
Únanov 08:00 Za Františka Saláta a Jitku Salátovi, rodiče, zemřelé příbuzné a duše očistci