Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY
od 10.10. do 17.10.2021 - 41. týden

neděle 10.10. 28. neděle v mezidobí
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Ludvíka Šimečka, manželku a syna
pondělí 11.10. sv. Jana XXIII., papeže
Dnes mše sv. není
úterý 12.10. sv. Radima, biskupa
Dnes mše sv. není
středa 13.10. středa 28. týdne v mezidobí
Hluboké Mašůvky 18:00 Na úmysl dárce
čtvrtek 14.10. sv. Kalista I., papeže a mučedníka
Dnes mše sv. není
pátek 15.10. památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Hluboké Mašůvky 18:00 Za Viléma Louštila, manželku, syna, dvě dcery a duše v očistci
sobota 16.10. sv. Hedviky, řeholnice, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 17.10. Slavnost posvěcení kostela
Hluboké Mašůvky 08:00 Za mládež

Předběžně: Na neděli 24.10. v 15 h plánujeme kvůli roku sv. Josefa pouť děkanství. Bude pobožnost v kostele sv. Josefa v Jevišovicích s přednáškou P. Petra Tavela OP o významu otcovství.