Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY, ÚNANOV
od 13.11. do 20.11.2022 - 46. týden

neděle 13.11. 33. neděle v mezidobí
Hluboké Mašůvky 09:30 Za kněze, řeholníky, řeholnice a zasvěcené osoby
11:00 Křest Travis Mark Dolák
Únanov 08:00 Za Vojtěcha Fabíka, rodiče a duše v očistci
14:00 Křest Tomáš Široký
pondělí 14.11. pondělí 33. týdne v mezidobí
Únanov 17:00 Mše svatá pro děti: Za Josefa Kučeru, manželku, zemřelé příbuzné a duše v očistci
úterý 15.11. sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
středa 16.11. sv. Markéty Skotské
Hluboké Mašůvky 17:00 Za nemocnou sestru
čtvrtek 17.11. památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Únanov 16:00 Za Huberta Richtra, manželku, syna, dceru, zetě a zemřelé příbuzné
pátek 18.11. Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla
Hluboké Mašůvky 14:00 Svatba Patrik Keblušek a Jana Šteflová
17:00 Za farníky
sobota 19.11. sobota 33. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 20.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Hluboké Mašůvky 09:30 Za syna Ladislava, rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
Únanov 08:00 Za farníky