Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY, ÚNANOV
od 6.8. do 13.8.2023 - 32. týden

neděle 6.8. svátek Proměnění Páně
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Anežku Dočekalovou, Františka Dočekala, manželku a dvoje rodiče a za Marii Kamarádovou
Únanov 08:00 Za Františka a Marii Krejčovy, vnuka Václava a zemřelé příbuzné
pondělí 7.8. sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků
Hluboké Mašůvky 08:00 Za uzdravení
úterý 8.8. památka sv. Dominika, kněze
Dnes mše sv. není
středa 9.8. svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Hluboké Mašůvky 18:00 Na poděkování za vyslyšení prosby
čtvrtek 10.8. svátek sv. Vavřince, mučedníka
Dnes mše sv. není
pátek 11.8. památka sv. Kláry, panny
Hluboké Mašůvky 18:00 Na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží ochranu a požehnání
sobota 12.8. sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 13.8. 19. neděle v mezidobí
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Josefa Heimlicha šest let po úmrtí a za živou a zemřelou rodinu a dvoje rodiče
Únanov 08:00 Za farníky

Duchovní správa děkuje za pomoc při přípravě a průběhu pouti první soboty.