Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚNANOV
od 23.1. do 30.1.2022 - 04. týden

neděle 23.1. 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
Únanov 08:00 Na úmysl dárce
pondělí 24.1. památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Únanov 16:00 Mše svatá pro děti: Za Františku Richtrovou, manžela, syna, dceru, zetě a zemřelé příbuzné
úterý 25.1. svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Dnes mše sv. není
středa 26.1. památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Dnes mše sv. není
čtvrtek 27.1. sv. Anděly Mericiové, panny
Únanov 16:00 Na vlastní úmysl
pátek 28.1. památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
sobota 29.1. sobota 3. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 30.1. 4. neděle v mezidobí
Únanov 08:00 Za Josefa Svobodu, manželku, syna a zemřelé příbuzné