Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY, ÚNANOV
od 2.4. do 9.4.2023 - 14. týden

neděle 2.4. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Jarmilu Drozdovou, manžela, syna, snachu a duše v očistci
Únanov 08:00 Za Pavla Vybírala, otce a zemřelé příbuzné
pondělí 3.4. PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
úterý 4.4. ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
středa 5.4. STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
Hluboké Mašůvky 18:00 Za farníky
čtvrtek 6.4. ZELENÝ ČTVRTEK
Hluboké Mašůvky 16:30 Za živé a zemřelé kněze SMC
Únanov 18:00 Za rodiče Plačkovy, děti, dvoje rodiče a zemřelé příbuzné
pátek 7.4. VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
Hluboké Mašůvky 15:00 Křížová cesta na kalvárii
16:30 Obřady velkopáteční
Únanov 18:00 Obřady velkopáteční
sobota 8.4. BÍLÁ SOBOTA
Hluboké Mašůvky 18:00 Za poutníky a nově pokřtěné
Únanov 20:00 Za Jana Grosse, manželku a za Janu a Josefa Vašinovy
neděle 9.4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Hluboké Mašůvky 09:30 Na poděkování za rodinu s prosbou o Boží požehnání a ochranu dětí a vnoučat
Únanov 08:00 Za farníky

V pátek je den přísného postu.

Únanov: Svatá zpověď v neděli od  15.30 do 17.30.