Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚNANOV
od 10.10. do 17.10.2021 - 41. týden

neděle 10.10. Slavnost posvěcení kostela
Únanov 08:00 Za mládež
14:30 Svátostné požehnání
pondělí 11.10. sv. Jana XXIII., papeže
Únanov 18:00 Mše svatá pro děti: Za Josefku a Josefa Buchtovi a dvoje rodiče a zemřelé příbuzné
úterý 12.10. sv. Radima, biskupa
Dnes mše sv. není
středa 13.10. středa 28. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 14.10. sv. Kalista I., papeže a mučedníka
Únanov 18:00 Za Josefa Dorňáka, rodinu Sosnovu, Dlouhou a Moniku
pátek 15.10. památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Dnes mše sv. není
sobota 16.10. sv. Hedviky, řeholnice, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 17.10. 29. neděle v mezidobí
Únanov 09:30 Za Anežku a Josefa Přibylovi, zemřelou rodinu a rodinu Markovu a Besuch

V neděli 17.10. bude mše svatá v 9.30

Předběžně: Na neděli 24.10. v 15 h plánujeme kvůli roku sv. Josefa pouť děkanství. Bude pobožnost v kostele sv. Josefa v Jevišovicích s přednáškou P. Petra Tavela OP o významu otcovství.