Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚNANOV
od 15.1. do 22.1.2023 - 03. týden

neděle 15.1. 2. neděle v mezidobí
Únanov 08:00 Za Františka Vyskočila, syna, rodiče a zemřelé příbuzné
pondělí 16.1. pondělí 2. týdne v mezidobí
Únanov 17:00 Mše svatá pro děti: Za Františku Richtrovou, manžela, syna, dceru, zetě a zemřelé příbuzné
úterý 17.1. památka sv. Antonína, opata
Dnes mše sv. není
středa 18.1. památka Panny Marie, Matka jednoty křesťanů
Dnes mše sv. není
čtvrtek 19.1. čtvrtek 2. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
pátek 20.1. sv. Fabiána, papeže a mučedníka
Dnes mše sv. není
sobota 21.1. památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
neděle 22.1. 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
Únanov 08:00 Za farníky

Příští týden bude sbírka na fond PULS.