Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY, ÚNANOV
od 21.1. do 28.1.2024 - 04. týden

neděle 21.1. 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Marii Slonkovu, manžela, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
13:00 Pohřeb + Růženy Stehlíkové
Únanov 08:00 Za farníky
pondělí 22.1. sv. Vincence, jáhna a mučedníka
Únanov 17:00 Mše svatá pro děti:
úterý 23.1. úterý 3. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 24.1. památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Hluboké Mašůvky 17:00 Za syna Ladislava, dvoje rodiče a duše v očistci
čtvrtek 25.1. svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Únanov 16:00 ( volná intence )
pátek 26.1. památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Hluboké Mašůvky 17:00 Na vlastní úmysl
sobota 27.1. sv. Anděly Mericiové, panny, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 28.1. 4. neděle v mezidobí
Hluboké Mašůvky 09:30 Za farníky
Únanov 08:00 Za Josefa Svobodu, manželku, syna a zemřelé příbuzné