Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY, ÚNANOV
od 29.1. do 5.2.2023 - 05. týden

neděle 29.1. 4. neděle v mezidobí
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Štěpánku Tejralovu, manžela, živou a zemřelou rodinu
Únanov 08:00 Za Josefa Svobodu, manželku, syna a zemřelé příbuzné
pondělí 30.1. pondělí 4. týdne v mezidobí
Únanov 17:00 Mše svatá pro děti: Na vlastní úmysl
úterý 31.1. památka sv. Jana Boska, kněze
Dnes mše sv. není
středa 1.2. středa 4. týdne v mezidobí
Hluboké Mašůvky 17:00 Na vlastní úmysl
čtvrtek 2.2. svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Únanov 16:00 Za Albínu Plotzerovu, manžela, děti, zetě, zemřelé příbuzné a duše v očistci
pátek 3.2. sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Hluboké Mašůvky 17:00 Na vlastní úmysl
sobota 4.2. První sobota
Hluboké Mašůvky 15:00 Německá mše svatá
17:00 Poutní mše svatá, celebruje R.D. Petr Václavek
neděle 5.2. 5. neděle v mezidobí
Hluboké Mašůvky 09:30 Za manžele Filovy a vnuka Zbyňka Radnického a na poděkování pánu Bohu
Únanov 08:00 Za Josefa Přibyla, manželku, rodiče, sourozence a žijící rodinu

Únanov: V pátek bude pravidelná návštěva nemocných.