Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY, ÚNANOV
od 17.3. do 24.3.2024 - 12. týden

neděle 17.3. 5. NEDĚLE POSTNÍ
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Terezii Louštilovou, manžela, syna a dvě dcery
Únanov 08:00 Za Josefa Jordána, manželku, syna, dvoje rodiče a zemřelé příbuzné
pondělí 18.3. pondělí 5. postního týdne
Únanov 17:00 Mše svatá pro děti: Za Jindřicha a Emilii Šudomovi a zem. příbuzné
úterý 19.3. slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
Dnes mše sv. není
středa 20.3. středa 5. postního týdne
Hluboké Mašůvky 17:00 Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
čtvrtek 21.3. čtvrtek 5. postního týdne
Únanov 16:00 Za Josefa Šalamouna a rodiče
pátek 22.3. pátek 5. postního týdne
Hluboké Mašůvky 16:00 Svatá zpověď
17:00 Za farníky
sobota 23.3. sobota 5. postního týdne
Dnes mše sv. není
neděle 24.3. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Ludvíka Šimečka, manželku a syna
Únanov 08:00 Za Marii Valovou, manžela, dvoje rodiče a zemřelé příbuzné
14:30 Svatá zpověď

Hluboké Mašůvky: Svatá zpověď bude v pátek od 16h do 17h, poté bude mše svatá.

Únanov: Svatá zpověď bude v neděli od 14.30 do 16.30.