Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚNANOV
od 20.11. do 27.11.2022 - 47. týden

neděle 20.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Únanov 08:00 Za farníky
pondělí 21.11. památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Únanov 17:00 Mše svatá pro děti: Za Petra Dočekala, manželku, syna, dceru, zetě, dvoje rodiče a duše v očistci
úterý 22.11. památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
středa 23.11. sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Dnes mše sv. není
čtvrtek 24.11. památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
Únanov 16:00 Za Anežku Brychtovu, manžela, zemřelé příbuzné a duše v očistci
pátek 25.11. sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
sobota 26.11. sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 27.11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Únanov 08:00 Za rodiče Klempovy, dceru Marii, důstojného pána Františka Klempy a duše v očistci

V neděli při mši svaté se budou žehnat adventní věnce.