Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY, ÚNANOV
od 14.5. do 21.5.2023 - 20. týden

neděle 14.5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Hluboké Mašůvky 09:30 Za farníky a maminky
17:00 Májová pobožnost
Únanov 08:00 Za Marii Vystrčilovou, manžela, dceru, syna a zemřelé příbuzné
18:00 Májová pobožnost
pondělí 15.5. pondělí 6. velikonočního týdne
Únanov 18:00 Mše svatá pro děti: Za Marii Šalamounovu, manželku, rodinu Rojíkovu, Marii Dočekalovu, zemřelé příbuzné
úterý 16.5. svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 17.5. středa 6. velikonočního týdne
Hluboké Mašůvky 18:00 Za pana Čamka a syna
čtvrtek 18.5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Hluboké Mašůvky 17:00 Za otce, syna Josefa Freye a celou rodinu
Únanov 18:00 Na úmysl dárce
pátek 19.5. pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
Hluboké Mašůvky 18:00 Na vlastní úmysl
sobota 20.5. památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Hluboké Mašůvky 10:00 poutníci Blučina
neděle 21.5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Stanislava Kamaráda, manželku, dceru a duše v očistci
17:00 Májová pobožnost
Únanov 08:00 Za Antonii Dlouhou, manžela, syna, snachu, dva zetě, Moniku
18:00 Májová pobožnost