Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY, ÚNANOV
od 6.11. do 13.11.2022 - 45. týden

neděle 6.11. 32. neděle v mezidobí
Hluboké Mašůvky 09:30 Za paní Elišku Pechovou
Únanov 08:00 Za Marii Přibylovou, manžela a zemřelé příbuzné a dvoje rodiče
pondělí 7.11. pondělí 32. týdne v mezidobí
Únanov 17:00 Mše svatá pro děti: Za Leopolda Ilka, manželku a zemřelé příbuzné
úterý 8.11. úterý 32. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 9.11. svátek Posvěcení lateránské baziliky
Hluboké Mašůvky 17:00 Na dobrý úmysl
čtvrtek 10.11. památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Únanov 16:00 Za Annu a Josefa Ludvíkovi a dvoje rodiče
pátek 11.11. památka sv. Martina Tourského, biskupa
Hluboké Mašůvky 17:00 Za zemřelé rodiče Martu a Vladimíra Tkadlecovy, Michala Tkadlece a zemřelou rodinu Peřinkovu
sobota 12.11. památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
neděle 13.11. 33. neděle v mezidobí
Hluboké Mašůvky 09:30 Za kněze, řeholníky, řeholnice a zasvěcené osoby
11:00 Křest Travis Mark Dolák
Únanov 08:00 Za Vojtěcha Fabíka, rodiče a duše v očistci
14:00 Křest Tomáš Široký