Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY
od 19.5. do 26.5.2024 - 21. týden

neděle 19.5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Jiřinu a Václava Kamarádovi, dvoje rodiče a duše v očistci
pondělí 20.5. památka Panny Marie Matky Církve
Dnes mše sv. není
úterý 21.5. svátek Výročí posvěcení katedrály
Dnes mše sv. není
středa 22.5. sv. Rity z Cascie, řeholnice
Hluboké Mašůvky 18:00 Na vlastní úmysl
čtvrtek 23.5. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Hluboké Mašůvky 11:30 Pouť farnosti Velké Mezeříčí
pátek 24.5. připomínka den modliteb za církev v Číně
Hluboké Mašůvky 18:00 Za farníky
sobota 25.5. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 26.5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Stanislava Kamaráda, manželku, dceru, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
16:00 Pouť rodin ze Znojma v Lurdské jeskyni