Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY, ÚNANOV
od 29.10. do 5.11.2023 - 44. týden

neděle 29.10. 30. neděle v mezidobí
Hluboké Mašůvky 11:00 Za farníky
14:00 Pobožnost na hřbitově
Únanov 09:30 Za farníky
15:00 Pobožnost na hřbitově
pondělí 30.10. pondělí 30. týdne v mezidobí
Hluboké Mašůvky 11:00 Pohřební mše svatá: Za + Jaroslava Ševčíka
Únanov 17:00 Mše svatá pro děti: Za Jarmilu Lískovu, manžela, dva syny a zemřelé příbuzné
úterý 31.10. sv. Wolfganga, biskupa
Únanov 13:00 Pohřební mše svatá: Za + Ludmilu Jordánovou
středa 1.11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Hluboké Mašůvky 17:00 Na vlastní úmysl
Únanov 16:00 Za Jiřinu Gruberovu a dva manžele
čtvrtek 2.11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Hluboké Mašůvky 17:00 Za zemřelé diecézní biskupy 
Únanov 16:00 Za zemřelé diecésní kněze
pátek 3.11. sv. Martina de Porres, řeholníka
Hluboké Mašůvky 17:00 Na vlastní úmysl
sobota 4.11. První sobota
Hluboké Mašůvky 15:00 Německá mše svatá
17:00 Poutní mše svatá, káže pan jáhen Pavel Čech
neděle 5.11. 31. neděle v mezidobí
Hluboké Mašůvky 09:30 Za farníky
Únanov 08:00 Za Marii Přibylovou, manžela, dvoje rodiče a zemřelé příbuzné

V pátek bude pravidelná návštěva nemocných