Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY, ÚNANOV
od 24.3. do 31.3.2024 - 13. týden

neděle 24.3. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Ludvíka Šimečka, manželku a syna
Únanov 08:00 Za Marii Valovou, manžela, dvoje rodiče a zemřelé příbuzné
14:30 Svatá zpověď
pondělí 25.3. PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
Únanov 17:00 Mše svatá pro děti: Za Jana Slouky, rodiče, sestru, dceru Marušku, zemřelé příbuzné a duše v očistci
úterý 26.3. ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
středa 27.3. STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
čtvrtek 28.3. ZELENÝ ČTVRTEK
Hluboké Mašůvky 16:30 Za živé a zemřelé kněze SMC
Únanov 18:00 Za rodiče Plačkovy, děti, dvoje rodiče a zemřelé příbuzné
pátek 29.3. VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
Hluboké Mašůvky 15:00 Křížová cesta na kalvárii
16:30 Obřady velkopáteční
Únanov 18:00 Obřady velkopáteční
sobota 30.3. BÍLÁ SOBOTA
Hluboké Mašůvky 18:00 Za poutníky
Únanov 20:00 Za Jana Grosse, manželku a za Janu a Josefa Vašinovy
neděle 31.3. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Jarmilu Drozdovou, manžela, syna, snachu a celou živou a zemřelou rodinu
Únanov 08:00 Za farníky