Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚNANOV
od 7.11. do 14.11.2021 - 45. týden

neděle 7.11. 32. neděle v mezidobí
Únanov 08:00 Za Františka Přibyla, manželku a zemřelé příbuzné
14:45 Pobožnost na hřbitově
pondělí 8.11. pondělí 32. týdne v mezidobí
Únanov 16:00 Mše svatá pro děti: Za Leopolda Ilka, manželku a zemřelé příbuzné
úterý 9.11. svátek Posvěcení lateránské baziliky
Dnes mše sv. není
středa 10.11. památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Dnes mše sv. není
čtvrtek 11.11. památka sv. Martina Tourského, biskupa
Únanov 16:00 Za Marii Chytilovou, manžela, dvoje rodiče, sestru a duše v očistci
pátek 12.11. památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
sobota 13.11. památka sv. Anežky České, panny
Dnes mše sv. není
neděle 14.11. 33. neděle v mezidobí
Únanov 08:00 Za Vojtěcha Fabíka a rodiče

V sobotu 13. listopadu v 8.30 bude brigáda na zahradě a poutním areálu v Hlubokých Mašůvkách