Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY, ÚNANOV
od 5.6. do 12.6.2022 - 23. týden

neděle 5.6. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Františku Pavlíčkovou, manžela, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
Únanov 08:00 Za farníky
pondělí 6.6. památka Panny Marie Matky Církve
Únanov 18:00 Mše svatá pro děti: Za Františka Slouky, manželku, syna, dceru, dvoje rodiče a duše v očistci
úterý 7.6. úterý 10. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 8.6. středa 10. týdne v mezidobí
Hluboké Mašůvky 18:00 Na vlastní úmysl
čtvrtek 9.6. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Únanov 18:00 Na vlastní úmysl
pátek 10.6. pátek 10. týdne v mezidobí
Hluboké Mašůvky 08:00 Na vlastní úmysl
sobota 11.6. památka sv. Barnabáše, apoštola
Dnes mše sv. není
neděle 12.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Hluboké Mašůvky 09:30 Za farníky
Únanov 08:00 První svaté přijímání: Za Růženu Česnekovu, manžela a zemřelé příbuzné

V pátek 10.6. bude mše svatá v 8h.

V neděli mše svatá v 9.30!

Únanov:

V pátek 10.6. bude noc kostelů, od 18h program pro děti.

V neděli 12.6. bude první svaté přijímání.