Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HLUBOKÉ MAŠŮVKY, ÚNANOV
od 22.5. do 29.5.2022 - 21. týden

neděle 22.5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Hluboké Mašůvky 09:30 Za Jiřinu a Václava Kamarádovy, dvoje rodiče a duše v očistci
17:00 Májová pobožnost
Únanov 08:00 Za farníky
18:00 Májová pobožnost
pondělí 23.5. pondělí 6. velikonočního týdne
Únanov 18:00 Mše svatá pro děti: Za Antonína Brychtu, manželku, rodiče, sourozence a duše v očistci
úterý 24.5. připomínka den modliteb za církev v Číně
Dnes mše sv. není
středa 25.5. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
Hluboké Mašůvky 18:00 Za poutníky
čtvrtek 26.5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Únanov 18:00 Za Marii Dočekalovou, manžela, syna, dceru, zetě, zemřelé příbuzné a duše v očistci
pátek 27.5. sv. Augustina z Canterbury, biskupa (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
Hluboké Mašůvky 18:00 Na vlastní úmysl
sobota 28.5. sobota 6. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
neděle 29.5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Hluboké Mašůvky 09:30 Za farníky
17:00 Májová pobožnost
Únanov 08:00 Za Antonii Dlouhou, manžela, syna, snachu, dva zetě, Moniku
18:00 Májová pobožnost

Májová pobožnost bude u kapličky.

Ve čtvrtek 26.5. v 18h bude slavnost Nanebevstoupení Páně