Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚNANOV
od 19.11. do 26.11.2023 - 47. týden

neděle 19.11. 33. neděle v mezidobí
Únanov 08:00 Za Františka Tunky, zemřelé příbuzné a duše v očistci
pondělí 20.11. pondělí 33. týdne v mezidobí
Únanov 17:00 Mše svatá pro děti: Za Annu a Josefa Ludvíkovi a dvoje rodiče
úterý 21.11. památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Dnes mše sv. není
středa 22.11. památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
čtvrtek 23.11. sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Únanov 16:00 Za Anežku Brychtovu, manžela, zemřelé příbuzné a dvoje rodiče
pátek 24.11. památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
sobota 25.11. sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 26.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Únanov 08:00 Za farníky