Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚNANOV
od 7.5. do 14.5.2023 - 19. týden

neděle 7.5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Únanov 08:00 Za rodiče Klempovy, dceru Marii, R.D. Františka Klempy a duše v očistci
18:00 Májová pobožnost
pondělí 8.5. Panny Marie, prostřednice všech milostí
Únanov 18:00 Mše svatá pro děti: Na vlastní úmysl
úterý 9.5. úterý 5. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
středa 10.5. středa 5. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
čtvrtek 11.5. čtvrtek 5. velikonočního týdne
Únanov 18:00 Za Antonína Molíka, rodiče a duše v očistci
pátek 12.5. sv. Nerea a Achillea, mučedníků
Dnes mše sv. není
sobota 13.5. Panny Marie Fatimské
Dnes mše sv. není
neděle 14.5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Únanov 08:00 Za Marii Vystrčilovou, manžela, dceru, syna a zemřelé příbuzné
18:00 Májová pobožnost

V pátek 12.5. v 16h bude koncert pro maminky.