Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚNANOV
od 22.1. do 29.1.2023 - 04. týden

neděle 22.1. 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
Únanov 08:00 Za farníky
pondělí 23.1. pondělí 3. týdne v mezidobí
Únanov 17:00 Mše svatá pro děti: Za živou a zemřelou rodinu Klempovu
úterý 24.1. památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
středa 25.1. svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Dnes mše sv. není
čtvrtek 26.1. památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Dnes mše sv. není
pátek 27.1. sv. Anděly Mericiové, panny
Dnes mše sv. není
sobota 28.1. památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
neděle 29.1. 4. neděle v mezidobí
Únanov 08:00 Za Josefa Svobodu, manželku, syna a zemřelé příbuzné